Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Giới thiệu >> Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

- Bộ máy quản lý
     - Hội đồng Thành viên
     - Giám đốc và các Phó Giám đốc
     - Kiểm soát viên
     - Kế toán trưởng
  - Các phòng nghiệp vụ:
     - Phòng Tổ chức Hành chính
     - Phòng Kế toán Tài vụ
     - Phòng Kế hoạch
     - Tổ Quản lý nhà
     - Phòng Kỷ thuật - Quản lý Dự án
     - Các ban quản lý:
     - Các ban quản lý công trình
     - Các ban quản lý chung cư
     - Ban quản lý khu vui chơi thiếu nhi
     - Các ban quản lý sân tenis, hồ bơi
- Các tổ, đội thi công, sản xuất:
    - Các đội thi công xây dựng
     - Xưởng sản xuất đồ gỗ
     - Xưởng hàn
     - Đội sơn nước
     - Đội phương tiện cơ giới
     - Các đội cây xanh
     - Các đội duy tu sửa chữa
     - Đội cầu đường
     - Đội thoát nước
     - Các đội vệ sinh
     - Đội xe
     - Đội bảo vệ
     - Bộ phận bảo hộ lao động
Thông tin khác