Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> Công ty TNHH MTV Dich vụ Công ích Quận 4 Tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện" năm 2024

Công ty TNHH MTV Dich vụ Công ích Quận 4 Tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện" năm 2024

Công ty TNHH MTV Dich vụ Công ích Quận 4 Tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện" năm 2024
Kính mời mọi người đến tham gia cùng chúng tôi…