Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Giới thiệu >> Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Ông Thái Trần Duy  - Chủ tịch  HĐTV

Ông Đỗ Thành Nhân - Thành viên HĐTV, Giám đốc

Ông Đỗ Tài Trí – Phó Giám đốc

Ông Trương Quốc Việt – Phó Giám đốc
 
Bà Trần Hồng Anh -  Kế toán trưởng
Thông tin khác