Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 4 là doanh nghiệp 100% vốn chủ sở hữu của nhà nước (theo quyết định chuyển đổi Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 31/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Dịch vụ công ích quận 4 thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên)
Xem chi tiết

Hội nghị triển khai thực hiện các Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 994-QĐ/TU và Quyết định số 936-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Hội nghị triển khai thực hiện các Quyết định số 935-QĐ/TU,  Quyết định số 994-QĐ/TU và Quyết định số 936-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/QU ngày 15/8/2017 của Quận ủy Quận 4 và Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 27/9/2017 của Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 về tổ chức triển khai thực hiện các Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn thành phố; Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 25/5/2017 về Quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành; Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28/4/2017 về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

Bồi dưỡng kiểm tra tay nghề bậc thợ công nhân năm 2017- Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4.

Bồi dưỡng kiểm tra tay nghề bậc thợ công nhân năm 2017-  Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4.
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4 tổ chức Bồi dưỡng kiểm tra tay nghề bậc thợ công nhân năm 2017. Xem chi tiết

DU LỊCH NGHĨ DƯỠNG NĂM 2017 CHO TOÀN TOÀN THỂ CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4

DU LỊCH NGHĨ DƯỠNG NĂM 2017 CHO TOÀN TOÀN THỂ  CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 đã tổ chức chương trình tham quan nghĩ dưỡng cho CB-CNV, người lao động và gia đình, người thân của CBCNV Công ty với số lượng gần 700 người. Chuyến tham quan nghĩ dưỡng 2 ngày, 1 đêm, được chia làm 02 đợt (Đợt 1 ngày 21,22/7/2017 và đợt 02 ngày 28,29/7/2017; đợt 1 là 8 xe 45 chổ, đợt 2 là 6 xe 45 chổ). Điểm đến năm nay là Blue Bay Mũi Né Resort tại Thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận. Xem chi tiết