Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Thông tin công khai
1. Thông tin phổ biến Cổ phần hóa từ ViettinBank 2. Nghị định 59 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 3.Thông tư 44 của chính phủ bổ sung,... chi tiết
Sáng ngày 27/10/2022, Thường trực Quận ủy và UBND Quận 4 đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Dịch vụ Công ích Quận 4 về tình hình, kết... chi tiết
Sáng ngày 03 tháng 01 năm 2023, Đảng ủy – Hội đồng thành viên – Ban Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 tổ chức Lễ cờ đầu tháng 01 năm 2023 và Hội nghị tổng... chi tiết
Sáng ngày 26/7, các chiến sĩ tình nguyện đội hình tuyên truyền, tư vấn pháp luật tổ chức tuyên truyền Luật an ninh mạng, Luật an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết cho... chi tiết
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 chi tiết
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 đã được kiểm toán chi tiết
Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/4/2019 gồm có 03 chương và 32 điều. chi tiết
Đăng tin 3 lần liên tục đ/v căn nhà 360A/6 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp HCM chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 chi tiết