Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Sản xuất kinh doanh >> Đầu tư xây dựng
Sáng ngày 5/9/2016 trong không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường của cả Nước, Quận 4 cũng làm lễ khởi công các công trình trọng điểm cuả quận, tại diện tích hiện nay cuả... chi tiết
V/v Biểu quyết các Quy chế và Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư - chung cư H2 Phường 8, Quận 4 chi tiết
DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI QUY LÔ C chi tiết
DỰ THẢO CÁC QUY CHẾ VÀ NỘI QUY LÔ A CHUNG CƯ PHÚ MỸ QUẬN 7 1. CV GỬI QUÝ CƯ DÂN LÔ A VỀ GÓP Ý DỰ THẢO CÁC QUY CHẾ VÀ NỘI QUY 2. DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP HỘI... chi tiết
BIỂU QUYẾT CÁC QUY CHẾ VÀ NỘI QUY LÔ C CHUNG CƯ PHÚ MỸ QUẬN 7 chi tiết
Chung cư B5 (Ngày: 20-08-2015)
Tổng mức đầu tư: 70.000.000.000 VNĐ - Diện tích khu đất: 8.568 m2 - Tổng diện tích sàn: 19.953 m2 - Số tầng: 13 - Dân số: 376 hộ - Khởi công vào năm 2004 - Hoàn thành vào năm 2007 chi tiết
Khu nhà ở Phú Mỹ - Q7 (Ngày: 20-08-2015)
Tổng mức đầu tư: 1.167.358.000.000 VNĐ - Diện tích khu đất: 15.299 m2 - Tổng diện tích sàn: 195.433,9 m2 - Số tầng: 20 - Dân số: 944 hộ - Khởi công vào năm 2009 - Hoàn thành vào năm 2011 chi tiết
Chung cư H2 (Ngày: 20-08-2015)
Tổng mức đầu tư: 307.450.000.000 VNĐ - Diện tích khu đất: 4.808 m2 - Tổng diện tích sàn: 57.653,7 m2 - Số tầng: 18 - Dân số: 278 hộ - Khởi công vào năm 2006 - Hoàn thành vào năm 2010 chi tiết
Chung cư H3 (Ngày: 20-08-2015)
Tổng mức đầu tư: 270.000.000.000 VNĐ - Diện tích khu đất: 6.414 m2 - Tổng diện tích sàn: 63.089 m2 - Số tầng: 17 - Dân số: 376 hộ - Khởi công vào năm 2004 - Hoàn thành vào năm 2008 chi tiết
Chung cư H1 (Ngày: 20-08-2015)
Tổng mức đầu tư: 66.457.000.000 VNĐ - Diện tích khu đất: 2.649 m2 - Tổng diện tích sàn: 15.583 m2 - Số tầng: 16 - Dân số: 164 hộ - Khởi công vào năm 2001 - Hoàn thành vào năm 2005 - chi tiết