Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin
1. Thông tin phổ biến Cổ phần hóa từ ViettinBank 2. Nghị định 59 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 3.Thông tư 44 của chính phủ bổ sung,... chi tiết
Vào lúc 15 giờ 00, thứ hai, ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4, được sự nhất trí của Đảng ủy Công ty, Chi bộ 2 tổ chức Lễ kết... chi tiết
Ngày 30/5/2019, Hội đồng thành viên – Ban Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa Ban lãnh đạo Công ty với công... chi tiết
Sáng ngày 3/6/2019, Đảng ủy – Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 tổ chức Buổi lễ chào cờ đầu tháng 6/2019 và tổ chức Sinh hoạt chính trị 50 năm... chi tiết
Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/QU ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 4 về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo... chi tiết
Chiều ngày 28/01/2019, đồng chí Trần Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Quận 4 đã dẫn đoàn đến thăm, tặng quà các đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một... chi tiết
Vào lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 04 tháng 3 năm 2019 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4, Đảng ủy - Hội đồng thành viên - Ban Giám đốc Công ty tổ chức buổi... chi tiết
Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 đã diễn ra nghiêm túc vào lúc 09 giờ 00, thứ hai, ngày 04 tháng 03... chi tiết
Vào lúc 14 giờ 00, ngày 06/3/2019 được sự đồng ý của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp... chi tiết
Sáng ngày 14/3/2019, tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4, Hội đồng thành viên Công ty tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật đối với... chi tiết