Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4

Giới thiệu

 • Giới thiệu chung
  Giới thiệu chung
  Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 4 là doanh nghiệp 100% vốn chủ sở hữu của nhà nước (theo quyết định chuyển đổi Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 31/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Dịch vụ công ích quận 4 thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên)
 • Thông tin doanh nghiệp
  Thông tin doanh nghiệp
  - Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 31/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Dịch vụ Công ích quận 4 thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
     - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301431835 ngày 10/12/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
     - Tên doanh nghiệp:
       + Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
       + Tên giao dịch tiếng Anh: District 4 Public Service Company Limited
       + Tên viết tắt: Công ty TNHH MTV DVCI Q4
 • Quá trình hình thành và phát triển
  Quá trình hình thành và phát triển
  - Năm 1988, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 232/QĐ-UB ngày 16/11/1988 về việc sát nhập Đội công trình giao thông với Đội công trình công cộng thành Xí nghiệp công trình giao thông đô thị quận 4.
  Năm 1992, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 33/QĐ-UB ngày 26/1/1993 về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp công trình giao thông đô thị quận 4 thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
  Năm 1997, Xí nghiệp công trình giao thông đô thị quận 4 được chuyển đổi thành Công ty Phát triển đô thị quận 4 theo quyết định số 5260/QĐ-UB-KT ngày 26/9/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, với nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa công trình giao thông, công trình đô thị, vệ sinh, mai táng, thoát nước.
  Năm 1999, Công ty Phát triển đô thị quận 4 được đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích quận 4 theo quyết định số 6850/QĐ-UB-KT ngày 11/11/1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Cơ cấu tổ chức
  - Bộ máy quản lý
       - Hội đồng Thành viên
       - Giám đốc và các Phó Giám đốc
       - Kiểm soát viên
       - Kế toán trưởng
    - Các phòng nghiệp vụ:
       - Phòng Tổ chức Hành chính
 • Ban lãnh đạo
  Ban lãnh đạo
  Ban lãnh đạo (hình ảnh, trích ngang)
 • Hồ sơ - Năng lực
  Hồ sơ - Năng lực
  Nghành, nghề kinh doanh của DVCIQ4:
 • Trụ sở chính và các điểm kinh doanh
  Trụ sở chính và các điểm kinh doanh
  - Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 301 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 028. 38254337   Phòng kinh doanh : 086.6861591 - 086.6861593
  Fax: 08-38260352
  Website: www.dvciq4.com
  Email: dvciq4@dvciq4.com