Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> Hội nghị thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 144-HD/BTGQU ngày 16/01/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4 về tổ chức thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Sáng ngày 21/02/2020, đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 chủ trì Hội nghị thảo luận, góp ý tại Hội trường công ty. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, BCH Công đoàn, Đoàn TNCS HCM Công ty, BCH các chi đoàn trực thuộc và toàn thể đảng viên Đảng bộ Công ty.

Quang cảnh hội nghị

Chủ trì Hội nghị
Sau phần phát biểu gợi ý thảo luận của Chủ trì hội nghị, các đồng chí tham dự đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, đồng thời đóng góp trí tuệ để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trong  nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu kết luận Hội nghị.
Phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty/Chủ trì Hội nghị đánh giá cao phần phát biểu đóng góp ý kiến của 13 đồng chí với 24 nội dung đã góp phần thành công cho hội nghị, thể hiện đúng tinh thần phát huy dân chủ trong Đảng và Xã hội, huy động trí tuệ của cán bộ, đảng viên và đại diện Người lao động Công ty đóng góp những vấn đề, chủ trương, định hướng phát triển của Quận, chương trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận, giúp cấp ủy cấp trên nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty để bổ sung văn kiện phù hợp với thực tiễn, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

 Các đồng chí tham dự hội nghị phát biểu ý kiến
  
Tin, bài Ánh Minh – TĐQTuấn